Hvordan finder jeg serienummeret, art. nummeret eller modelnavnet på mit ASKO produkt?

Serienummer
Serienummeret er en unik kode som består af 8 cifre. Serienummeret findes på en mærkat, som er placeret på produktet. Det er vigtigt at serienummeret indtastes korrekt ved registrering, for at garantien er gældende.

Art. nummer
Artikelnummeret eller art. nummeret er en kode, der består af 6 cifre, som vi bruger til at identificere dit produkt, når du sender en henvendelse til os. Se billedet til højre, hvor art. nummeret er markeret på et mærkat, som du finder på dit produkt.

Modelnavn
Modelnavnet er en kode som består af både tal og bogstaver som definerer produktkategorien og egenskaberne på dit produkt. Dette er ikke en unik kode, men hjælper os med at identificere dit produkt, når du sender en henvendelse til os. På billedet til højre kan du se modelnavnet markeret i højre hjørne.

Nedenfor kan du se hvor mærkatet med serienummeret, art. nummeret samt modelnavn er placeret for de forskellige produktgrupper.

Vask & tør
Åbn døren, serienummeret og art. nummeret er placeret på siden af døren.
Opvaskemaskiner
Åbn døren, serienummeret og art. nummeret er placeret på siden af døren.
Komfurer & ovne
Åbn døren, serienummeret og art. nummeret er placeret på siden af døren.
Køl & frys
Åbn døren, serienummeret og art. nummeret er placeret på venstre side af døren tæt på skuffen.
Emhætter
Serienummeret og art. nummeret er placeret på indersiden af emhætten, bag filteret til venstre for motoren.
Kogeplader
Serienummeret og art. nummeret er placeret på bagsiden af kogepladen.